ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมายาวนานกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน บริหารงานบุคคลด้านการบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานบนรากฐานของความจริงใจ เน้นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เราคือผู้ที่อยู่ตรงนั้น Along with experiences more than 30 years, Our great attempt is to develop the quality uncontinuously and reach the most satisfaction of the consumer. We offer the standard, qualified service on the basis of sincerity. We are the expertise beyond the delicate job. The principles are as follows : R & V

- We do training and recruitment the driver for the executives and investors both in and out-country.

- Provides a car with driver.

- Offer daily service, Short term and long term.

วิสัยทัศน์ (VISION) R & V Chauffeur Service Co.,Ltd. เป็นบริษัทที่คัดสรรค์ และทำการฝึกอบรบพนักงานขับรถ ที่มุ้งเน้นคุณภาพการบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างลงจุด
      R & V Chauffeur Service Co.,Ltd. is the company carefully selects and training staff. Focus on quality of service and meet the needs of clients in today's plots.
ภารกิจ (MISSION) - บริการรถเช่าพร้อมคนขับให้กับกลุ่มนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
      - ให้บริการพนักงานขับรถซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น,อเมริกา,ยุโรป และอื่นๆ


      - Provides a car with driver for the executives and investors both in and out-country.
      - Provided a qualified chauffeur for Japanese,American, European and etc.