พนักงานขับรถผู้บริหาร
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6-ปริญญาตรี
 • มึยานพาหนะเป็นของตัวเอง (จักรยานยนต์)
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ (กรณ๊ขับรถให้ชาวต่างชาติ)
 • สามารถขับรถยนต์นั่งได้ทุกประเภท
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
สวัสดิการในการทำงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุพิเศษ
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ประกันรายได้ขั้นตำ 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
กรอกรายละเอียด